Välkommen till
öppna ateljéer 2020

Sommar-Kvirr 2020

På grund av Coronaviruset flyttar vi Kvirr, från påsken till den 17, 18 och 19 juli.

Samlingsutställningen på Solhem konsthall äger rum mellan den 11 juli och den 1 augusti. Vernissage den 11 juli kl 15 – 18.

Solhem Konstall ligger vid E6 i Rabbalshede, avfart 104. Där finns verk av alla deltagande konstnärer, där visas lotterivinsterna och där kan du lägga upp din konstrunda.

Vi är en del av Konstvandring i Bohuslän, ett samarbete mellan Kvirr och Konstvandringen Södra Bohuslän, med gemensam katalog och karta för samtliga deltagande konstnärer och konsthantverkare, från Strömstad i norr till Kungälv i söder.

Konstvandringen Södra Bohuslän ställer in sin konstvandring under påsken, men har kvar sin samlingsutställning i Stenungsund med start den 4 april.

Telefonnummer under Kvirrdagarna: 0768-04 86 80

Ewa Thibaud
Ordförande Kvirr

Sponsorer

ETT VARMT TACK TILL ALLA SPONSORER