Presentation

I mitt måleri rör jag mig mellan olika bildvärldar som kan växla från rent abstrakta till rent figurativa. Oftast befinner jag mig i ett figurativt måleri med inslag av abstrakta element. Mitt arbetssätt växlar mellan intuitivt måleri och att arbeta med förlagor eller avbildning av verkligheten.

Kontakt

Hemsida: www.larsejelarsson.se