Skulptör Metall- och bildkonstnär

Presentation

Mina skulpturer handlar om former som intresserar mig, något jag känner igen som sätter igång fantasin, ställer en fråga eller ett påstående. Genom att arbeta med rummet i förhållande till skulpturen uppstår en dialog.
Ett oväntat objekt i en oväntad storlek tagen ur sitt sammanhang.
Att bli berörd.
Människor är ett stort intresse.
Naturen är en självklar del som ofta får beskriva det som är viktigt.
Min dagliga promenad berikar och lägger grunden till mitt arbete, förflyttning frigör tanken, filtrerar och vaskar fram det som är angeläget.
Mina arbeten kan vara abstrakta likväl föreställande, som livet.

www.miafmabrouk.se

Kontakt

 0523-433 38

Brevik 132
Brastad

(Ring gärna för att besöka min ateljé på andra tider än under Kvirr)