Bildkonstnär

Presentation

Mina erfarenheter är mångskiftande, mitt känsloliv splittrat, mina njutningar oerhörda, min trötthet stor – liksom min trädgård, mina barn många, min hemlöshet markant – så även min hemkänsla, mina hemligheter oräkneliga, mina laster åtskilliga, mina synder skall vi inte tala om… Ändå kommer folk och säger: ”Dina bilder är ju inte LIKA”. Åt helvitti, säger jag! Fast numera drar mina målningar alltmer åt samma håll.

För närvarande målar jag med oljefärg. (Akvarell lockar ibland). Min formella bild- och målarutbildning har jag fått i Gerlesborgsskolans regi – i Bohuslän, i Stockholm och i Provence. (Dessutom har jag 50 poäng i Konstvetenskap – som det så vackert heter – vid Gbgs universitet). Medlem i KRO.

Om människan var i centrum i mina tidiga och delvis rätt stora målningar, målar jag numera mest naturassociativa och folktomma bilder. Ljusskildringen är densamma. Kanske en i mina ungdomsår grundlagd pessimism, som jag länge försökt ändra på, får stilla sig i ett neutrum, det neutrum som naturen erbjuder. Naturen är likgiltig och ur ett mänskligt perspektiv grym – ett ord med den Gode Guden vore på sin plats. Sinnena får dock sin dans och den är njutbar. Vinden, sorlet, rasslet, skogen, havet, de skiftande ängarna, ja, allt skiftar – alla synerna! Dofter och solens värme på huden. I wouldn’t like to be without them.

Det händer att jag genom målandet hittar den målning jag söker. Så som den vid ett visst ögonblick för första gången framstår på duken, känner jag igen den – eller snarare känslan den förmedlar – och kan sluta bearbeta duken. Inte sällan blir det en annan målning än den, mot vilken jag först trodde mig vara på väg. Att tala om målningar blir ofta nog inte ens fel. Att betrakta målningar och att måla bilder kan likväl förhöja livskänslan.

Instagram: perberger1

Kontakt

(Ring gärna om du vill besöka min ateljé på andra tider än under Kvirr)