Presentation

Det stora pappret fäster jag på väggen
Formatet är lagom för mina armrörelser.
Greppar en penna. Låter den gå på det ospårade vita.
Har ingen aning om vart det bär iväg.
Antenner och sinnen beredda.
Det kan gå fort. Det kan stå still.
Plötsligt dyker det oväntade upp och blandar sig
med vilan i en jämngrå färg.
Så kan det vara – att med en penna
på ett papper undersöka hur tillvaron är beskaffad…
… ochh färdigt blir det aldrig

Kontakt

(Ring gärna för besök i min ateljé på andra tider än under Kvirr)