Presentation

Arbetar med träet som material och formar det med fantasi och eventuellt färg för att förstärka uttryck och karaktär.

Kontakt