Presentation

Naturen och ljuset är en viktig inspirationskälla, men det mesta hämtar jag från mitt eget inre och bilderna skapas under målandets gång. Ibland till min egen förvåning.

Kontakt

Telefon: 0523-571 51

Rinnaren 2 Gerlesborg
457 48 Hamburgsund