Konstnär: Flygfotograf

Presentation

Jag visar i huvudsak flygbilder från hemtrakten och Bohuslän.

Fotograferat sedan barnsben och flugit sedan nittiotalet. Söker det vackra, genuina och udda i landskapet, men detta har blivit allt svårare i takt med att exploateringen av skog och mark minskar antalet vackra miljöer.

Våra naturskogar har på kort tid huggts ner och ersatts av plantager. Kulturmarker runt byar växer igen och försvinner. Skogens magi har försvunnit när vi bara har naturreservat kvar att besöka.
Många tror fortfarande att kalhuggning och plantage är mer lönsamt är naturbrukad skog. Även om det ibland stämmer så bygger det på en kortsiktig egoism, bl a för att naturbrukad skog ger större koldioxidupptag och behålla naturvärden, djur och växter, i mycket större grad. Skogsindustrin försöker ge en helt annan bild av verkligheten med greenwash-reklam. 
Jag har åkt igenom och flugit över Götaland under många år och sett mer än de flesta. När ”bara” några procent skogsmark om året kalhuggs så tappar man det längre perpektivet. När jag var ung kunde man vandra i alla skogar, idag varken går det eller är särskilt kul att ströva i plantager.

Från luften, på avstånd, ser förstörelsen inte alltid så bedrövlig ut, dold i motljus och dimslöjor.  Vi orkar kanske inte heller se verkligligheten utan vill försköna den.

 

Kontakt

Skärkäll 3 Västra
45748 Hamburgsund