Konstnär: Flygfotograf

Presentation

Visar främst flygbilder från Västkusten och närområdet.

Fotograferat sedan barnsben och flugit sen jag blev flygfärdig. Söker det vackra, genuina och udda i landskapet .. och numer även det fula… fotograferar människans rovdrift i skog och mark.

Våra naturskogar har på kort tid huggts ner och ersatts av plantager. Kulturmarker runt byar växer igen och försvinner. Skogens magi har försvunnit när vi bara har naturreservat kvar att besöka.
Skogsindustrin måste inse att det är lika lönsamt att plockhugga, dvs gleshugga bort större träd med jämna mellanrum, för att få en s k kontinuitetsskog med bevarade naturvärden och större koldioxidupptag. Stråråvara som halm kan ersätta viss massaved. Omställningen går trögt.

Från luften, på avstånd, ser förstörelsen inte alltid så bedrövlig ut, dold i motljus och dimslöjor. Vi vill gärna blunda för verkligheten.

 

Kontakt

Skärkäll 3 Västra
45748 Hamburgsund