Presentation

Har samlat mig efter en separatutställning i Oslo i höst. De senaste två åren har jag jobbat med detta. Det ingen visste var att uställningen skulle hamna mitt under en pandemi. Det blev en stillsam period, men ingen nedstängning. Trots pandemin blev resultatet en fin recension, en video, en ny katalog och det hela gick på plus!

Hemsida: siwluras.com

Kontakt