Presentation

Jag fokuserar gärna på den textila ytan och på den känsla den förmedlar eller uttrycker.

Instagram@anettejunebro

Kontakt

45748 Hamburgsund