Presentation

Utbildning Valands Konsthögskola 1970 – 75
Jag arbetar med skulptur och teckning.
Jag formar mina skulpturer av vresig norrlandsfura och använder mig av kravellteknik, som bordlägningen i en båt, för att forma skulpturerna. Sedan stryker jag dem med linolja och trätjära för att ytterligare ge karaktär. Om jag vill ge träskulpturerna ett annat uttryck brukar jag hugga dem direkt ur ett stycke massivt trä.
Teclkning har en annan dimenstion: pennan och ritblocket är ett sätt att utforska och upptäcka, att tolka och synliggöra.
Har gjort teckningsböcker från resor till Kuba, New York och Nordnorge (Svolvaer) som finns utgivna på Bokförlaget Hildur, www.bokforlagethildur.se.

Kontakt