SVERRE LUNDGREN

SVERRE LUNDGREN

Klick Klick Presentation Utbildning Valands Konsthögskola 1970 – 75Jag arbetar med skulptur och teckning.Jag formar mina skulpturer av vresig norrlandsfura och använder mig av kravellteknik, som bordlägningen i en båt, för att forma skulpturerna. Sedan stryker jag dem...