LINDA LUNDGREN

LINDA LUNDGREN

Klick Presentation Utbildning: Högskolan för design och Konsthantverk, 1969  72. Valands Konsthögskola 1972  77.Jag arbetar med  oljemåleri som är en långsam teknik. Färgen i lager på lager erbjuder just den utmaningen som jag vill ha.En kontrast till detta är att...
SVERRE LUNDGREN

SVERRE LUNDGREN

Klick Klick Presentation Utbildning Valands Konsthögskola 1970 – 75Jag arbetar med skulptur och teckning.Jag formar mina skulpturer av vresig norrlandsfura och använder mig av kravellteknik, som bordlägningen i en båt, för att forma skulpturerna. Sedan stryker jag dem...