JOHANNA WALLIN

JOHANNA WALLIN

Presentation Äggtempera är en färg som torkar precis lagom fort för för mig – i kombination med meditation och skrivande bildar det mitt konstnärliga uttryck.Ateljén har jag i vår ladugård, där tidigare Galleri Håfors huserade och innan dess kor, hästar och...