INGER BRANTENBERG

INGER BRANTENBERG

Presentation Naturen och ljuset är en viktig inspirationskälla, men det mesta hämtar jag från mitt eget inre och bilderna skapas under målandets gång. Ibland till min egen förvåning. Kontakt Telefon: 0523-571 51 Mobil: 0702494482 E-post: i.brantenberg@gmail.com...