EVA LO VÄSTVIK

EVA LO VÄSTVIK

Klick Klick Klick Presentation En penna och en bit papper göra nya spår i okänd terräng ta ett steg eller två på osynliga stigar Rita Tälja Förtälja Formulera Kanske aldrig få veta  vad som skulle sagts egentligen Och ändå Håller pennan  låter den gå på det vita...