ELSE STERNBERG

ELSE STERNBERG

Klick Presentation Efter att ha målat och tecknat jobbar jag numera enbart digitalt i Photoshop. Utgångspunkten är mängder med fotomaterial, som jag sedan bearbetar länge. Jag utgår nästan aldrig från en idé utan testar, testar, testar tills det finns något där som...