Lotta Fagrell

”Tässlor i samspråk”
Rakubränt stengods
Höjd ca 22 cm
3 800 kr styck