Ingrid Sandberg

RockArt 7
Foto på akvarellpapper
42 x 62 cm
4 900 kr (ramad)
Upplaga: Max 5