Presentation

Jag målar huvudsakligen i tempera eller olja.
Oftast tar jag intryck av naturen och studerar ljuset vid
olika tidpunkter.
 
Jag har sedan många år kortkurser i måleri på Gerlesborgsskolan.

Kontakt

 0523 53378

Övertun
Hamburgsund