INGER WALLERTZ

INGER WALLERTZ

Presentation Jag målar huvudsakligen i tempera eller olja. Oftast tar jag intryck av naturen och studerar ljuset vid olika tidpunkter.   Jag har sedan många år kortkurser i måleri på Gerlesborgsskolan. Kontakt Telefon: 0523 53378 E-post: inger.wallertz41@icloud.com...